Přílet na Nový Zéland

Přílet na Nový Zéland

Mohlo by se zdát, že po příletu na Nový Zéland už má člověk vyhráno. Ovšem k tomuto vítězoslavnému vstupu do země je ještě třeba vyřídit několik málo formalit, které si nyní projdeme.

Cesta z letadla

Než se dostanete k celní kontrole, rozlučte se se svou svačinou a zanechte ji v příslušném koši. Totéž proveďte i s věcmi, jež nejsou pro vstup do země povoleny. Předejdete tak případným neshodám a platbám za zbytečné pokuty. Ale nebojte se, že na to cestou zapomenete, protože v letadle, cestou do příletové haly, před celní kontrolou – tam všude vás na to příslušné cedule (i koše) upozorní.

Získání víza

Poté přejdete ke kontrole, kde vyčkáte frontu a u přepážky se prokážete cestovním pasem, předložíte WHS vízum a odevzdáte vyplněnou příletovou kartu. Pokud je vše v pořádku, obdržíte do cestovního pasu razítko k potvrzení víza pro pobyt v zemi a můžete vesele pokračovat dál.

*v případě, že cestujete na Nový Zéland v rámci turistického víza, předložíte pouze cestovní pas a odevzdáte vyplněnou příletovou kartu

Celní kontrola

Následně si vyzvednete zavazadlo a je před vámi poslední celní kontrola. Často s touto kontrolou lidé straší, ovšem stačí vyčkat frontu, odpovědět na případné dotazy k informacím označeným v příletové kartě (tedy třeba pokud jste zaškrtli, že máte v zavazadle nějakou zabalenou potravinu, léky, či sportovní vybavení – tak zda k lékům máte recept, jídlo v originálním obalu a vybavení řádně vyčištěné) Nic z toho však žádný kontrolor nechtěl vidět, a tak nebylo třeba otevírat zavazadlo. Pak už jen zavazadlo projede rentgenem a cesta na Zéland je vám otevřena. Tak hodně štěstí. 🙂

Příletová karta

Již v letadle obdržíte příletovou kartu pro vstup do země. Pokud byste ji během letu někde ztratili, tyto karty jsou k dispozici i v příletové hale, kde si ji můžete v klidu vyplnit. Kartu vyplňte pravdivě, abyste předešli případným nedorozuměním. Pokud chcete být dokonale připraveni, kartu si můžete prostudovat v českém jazyce. V letadle samozřejmě obdržíte verzi anglickou.